همه میکروفن ها

مشاهده به عنوان جدول فهرست
نمایش در هر صفحه

رکوردر زوم ZOOM H6

رکوردر پرتابل زوم ZOOM H6
تماس برای قیمت

میکروفن باسیم بیرداینامیک BEYERDYNAIC M59

میکروفن باسیم بیرداینامیک BEYERDYNAIC M59 - فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن بیسیم دو دست شور SHURE SLX SM58

میکروفن بیسیم دو دست شور SHURE SLX SM58 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن بیسیم شور SHURE SLX SM58

میکروفن بیسیم شور SHURE SLX SM58 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن استودیویی شور Shure BV-300

میکروفن استودیویی شور Shore BV-300 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO5 Original

میکروفن با سیم E.V CO5 Original | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم ای کی جی AKG C1000 S

میکروفن با سیم ای کی جی AKG C1000 S با قیمت 690,000 تومان فقط در فروشگاه اینترنتی رویال صوت.AKG C1000 S Condenser Microphone
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO5

میکروفن با سیم E.V CO5 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO6

میکروفن با سیم E.V CO6 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO6 Original

میکروفن با سیم E.V CO6 Original | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO9

میکروفن با سیم E.V CO9 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V CO9 Original

میکروفن با سیم E.V CO9 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم E.V PL80A

میکروفن با سیم E.V PL80A با قیمت 300000 تومان فقط در فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم ای کی جی AKG D230

میکروفن با سیم ای کی جی AKG D230با قیمت 700000 تومان فقط در فروشگاه اینترنتی رویال صوت, AKG D230 dynamic Microphone
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم ای کی جی AKG D5

AKG D5 Condenser Microphone-میکروفن با سیم ای کی جی مدل D5 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت,Dynamic Vocal Mic with 147dB SPL Capacity and New Variable-thickness Diaphragm
2,100,000 تومان

میکروفن با سیم ای کی جی AKG P5S

میکروفن با سیم ای کی جی AKG P5S,میکروفن با سیم ای کی جی مدل P5S | فروشگاه اینترنتی رویال صوت,High-performance dynamic vocal microphone delivers powerful sound for lead vocals.
780,000 تومان

میکروفن با سیم ای کی جی AKG D5S

میکروفن با سیم ای کی جی AKG D5S,میکروفن با سیم ای کی جی مدل D5S |فروشگاه اینترنتی رویال صوت,Dynamic Vocal Mic with 147dB SPL Capacity and New Variable-thickness Diaphragm
تماس برای قیمت

میکروفن با سیم سنهایز-چین SENNHEISER e845

میکروفن با سیم سنهایز-چین SENNHEISER e845 - فروشگاه اینترنتی رویال صوت, SENNHEISER e845 dynamic Microphone
240,000 تومان

میکروفن بی سیم AKG wms 40 new

میکروفن بی سیم AKG wms 40 new | فروشگاه اینترنتی رویال صوت-این مدل دارای کیس میباشد
2,900,000 تومان

میکروفن بی سیم AKG WMS40 Mini Dual Vocal Set

میکروفن بی سیم AKG WMS40 Mini Dual Vocal Set | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
3,100,000 تومان

میکروفن بی سیم AKG wms40 PRO MINI 2

میکروفن بی سیم AKG wms40 PRO MINI 2 | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
3,900,000 تومان

میکروفن بیسیم ای کی جی AKG WMS 45

AKG WMS45 Perception Wireless Vocal Set- میکروفن بیسیم ای کی جی AKG WMS 45, | فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن بیسیم ای کی جی AKG WMS 450

میکروفن بیسیم ای کی جی AKG WMS 450 - فروشگاه اینترنتی رویال صوت
تماس برای قیمت

میکروفن بیسیم ای کی جی WMS 40 Mini Vocal Set

میکروفن بیسیم ای کی جی WMS 40 Mini Vocal Set | فروشگاه اینترنتی رویال صوت,AKG WMS 40 Mini Vocal Set Wireless Microphone system
تماس برای قیمت